Meer rendement uit je digitale strategie, online marketing en beleidsvoering dankzij Customer Journey Optimalisatie

Strategie en datagedreven werken:

Customer Journey Optimalisatie

Vanuit ons Customer Journey Optimalisatie model geven wij u de inzichten en tools die u nodig hebt om uw potentiële klanten op de juiste wijze te bereiken en te begeleiden naar het einddoel. U leert uw klanten kennen en hun reisgedrag begrijpen. Hierdoor kunt u maatregelen nemen die zorgen voor meer impact.  Customer Journey Optimalisatie is uitstekend toe te passen op uw (online) marketing, content management of merkcommunicatie. Ook voor het verbeteren van uw dienstverlening is het model uiterst geschikt.

  • Leer uw bestaande klanten en hun reisgedrag (nog) beter kennen.
  • Ontdek nieuwe doelgroepen waar u nog niet aan had gedacht.
  • Verhoog de online zichtbaarheid door aanwezig te zijn waar uw doelgroepen zich bevinden.
  • Zorg voor meer impact dankzij een relevante, gestroomlijnde reisbegeleiding.
  • Speel beter in op elke customer journey fase.
  • Stuur snel bij aan de hand van de juiste kpi’s.

KPI dashboard

U heeft enorm veel data tot uw beschikking. Waarschijnlijk is deze data verspreid over een groot aantal tools. Hierdoor is het lastig overzicht te hebben en snel beslissingen te nemen. In ons Customer Journey Optimalisatie dashboard brengen wij alle data samen en structureren we deze. Aan de hand van de juiste kpi’s kunt u veel datagerichter werken.

Online marketing:

Kanaal- en contentoptimalisatie (o.a. seo, sea, social media)

Potentiële klanten komen niet uit zichzelf naar u toe. Tijdens hun Journey bezoeken zij verschillende platforms en touchpoints. Veelal zult u op die platforms aanwezig moeten zijn en hen daar moeten opzoeken. Slaagt u hier in? Door kritisch te kijken naar kanalen en de kanalen te selecteren die het beste aansluiten bij het reisgedrag van uw doelgroep, kunt u klanten beter begeleiden.

• Meer volume en lagere kosten door de touchpoints voor bestaande doelgroepen aan te scherpen.
• Aanvullend bereik bij het ontdekken van nieuwe doelgroepen.
• Relevantere content door beter in te spelen op elke customer journey fase
• Hogere conversie door betere reisbegeleiding en samenwerking tussen touchpoints
• Lagere cpc/cpa door een effectievere bidstrategie

Conversie Optimalisatie (CRO)

Uw website wordt bezocht door meerdere type consumenten. Zij gedragen zich niet hetzelfde en worden beïnvloed door verschillende impulsen. Herkent u dit gedrag en weet u hoe u daar uw voordeel mee kunt doen? Onze Customer Journey Optimalisatie aanpak geeft een boost aan uw CRO/CXO.

• Hogere conversie door de reisbegeleiding af te stemmen op het gewenste reisgedrag van de doelgroep.
• Pijnpunten oplossen aan de hand van conversiedata en -tools.
• Betere A/B- testen door de doelgroep te begrijpen.

Personalisatie

Via een Customer Data Platform (CDP) kunt u uw bezoekers een persoonlijke ervaring bieden. Maar ook zonder CDP is er veel mogelijk. Wilt u het maximale uit uw personalisatie halen? Dan is een goede personalisatiestrategie onontbeerlijk. Wij kunnen helpen met zowel de strategie als de inrichting van uw webpagina’s en bijbehorende marketingactiviteiten.

Branding en communicatie:

Vanuit een duidelijke doelgroepbeschrijving helpen wij u relevanter communiceren. Ook kunnen wij u begeleiden met het overbrengen van uw merkidentiteit tijdens de customer journey.

Merkbeleving

Tot voorkort werd een imago voornamelijk opgebouwd door over uw merk(waarden) te communiceren. Dat is niet meer voldoende. Consumenten beoordelen uw merk aan de hand van ervaringen met touchpoints die zij opdoen tijdens hun Journey. Hoe vertaalt u uw merkwaarden in merkbeleving?

Merkcommunicatie

Een merkbelofte doen is één, hem waarmaken tijdens de Journey van uw doelgroep is iets anders. Als uw doelgroep uw belofte relevant vindt en u die belofte op een logische tijd en plaats (touchpoint) tijdens de Journey waarmaakt, creëert u alle voorwaarden voor uw klant om bij u terug te komen. Hoe doet u dat?

Doelgroepcommunicatie

Als u meer dan één doelgroep heeft, wilt u elke doelgroep op maat bedienen. Dat wil zeggen inhoudelijk (met de juiste content), qua aanspreekvorm (met de juiste tone of voice), op de juiste plaats (via het juiste touchpoint) en op gewenste momenten (met de juiste frequentie). Daarvoor moet u uw doelgroepen wel goed kennen. Doet u dat?

Campagne effecten

Campagne-onderzoek is vaak gericht op het meten van likeability. Reclamebureaus zijn trots als door hen ontwikkelde uitingen grappig en creatief worden gevonden. Ons onderzoek richt zich niet op humor, maar op de relevantie van de boodschap voor de doelgroep. Wat is het verwachte effect als boodschappen relevant zijn en onthouden worden?

Dienstverlening:

Klanttevredenheid 

Potentiële klanten kunnen op vele momenten tijdens hun Journey met u te maken krijgen. Op veel van die momenten kunt u weinig goed of fout doen. Het zijn hygiënemomenten, waarop het goed genoeg is als u een zes scoort. Wel belangrijk om te weten waar tijdens de Journey een acht kan helpen om klanten te binden en waar een vijf ertoe kan leiden dat u opdrachten misloopt en klanten kwijtraakt. Waar slaat ontevredenheid om in klantverlies en waar moet u uitblinken om ambassadeurs te werven?

  • Sinds 2002 ervaring met het opzetten en klanttevredenheidsonderzoek.
  • Customer journey methodiek zorgt ervoor dat u concrete maatregelen kunt nemen.

Meer weten?

Neem contact op door op onderstaande button te klikken of  bel ons via 06519 288 19 of 06237 655 65. Wij geven graag vrijblijvend een uitgebreide case presentatie