Customer Journey Optimalisatie:
een zoektocht naar relevantie en gemak

U probeert uit te vinden hoe u relevanter kunt zijn voor uw doelgroepen. En u wilt uw potentiële klanten zo goed mogelijk begeleiden tijdens hun Journey.

  • Consumenten zoeken aanbieders met een voor hen relevante propositie. Hoe makkelijker die zoektocht en het koopproces zijn, des te beter.
  • De veranderingen in de markt stellen nieuwe eisen aan onderzoek en data-analyse.
  • Ons kpi dashboard toont het effect van uw maatregelen op uw doelgroepen en maakt het u makkelijk uw beleid bij te sturen.

Wij lichten onze aanpak toe in het boek. Dit boek is in 2017 genomineerd voor de Marketing Literatuurprijs 2017 van PIM.

Er staan drie modellen aan de basis van onze aanpak:

1. Het Customer Journey Optimalisatie Model (onze visie)
2. Het Customer Journey Onderzoek Model (ons onderzoeksmodel)
3. Het Customer Journey Merk Model (ons model voor merkbeleving)

Klantgerichte visie

Aan de hand van het eerste model (visie) bepalen wij met u welke gegevens u van uw doelgroepen u nodig heeft als u klantgericht wilt ondernemen. Als u vervolgens de Journey van uw doelgroep(en) wilt beïnvloeden, heeft u de kpi’s nodig om het effect van uw maatregelen te meten. Waar mogelijk helpen wij u met het stellen van uw kpi-doelen.

Maatregelen aanscherpen

U bindt uw doelgroepen door uw propositie zo relevant mogelijk voor hen te maken. Hoe meer op maat (product, dienst, informatie), des te beter. Als u het hen bovendien zo makkelijk mogelijk maakt zaken met u te doen, bent u spekkoper.

Dat wil zeggen….als zij de door u genomen maatregelen kennen en op waarde schatten. Zo niet, dan moet u uw maatregelen (op onderdelen) aanpassen. Gebruik daarom niet alleen uw omzet als succesindicator. Registreer ook op welke onderdelen uw reisbegeleiding bijsturing verdient. Wij helpen u hier graag bij.

Merkbeleid

Uw merk verdient speciale aandacht. In de huidige transparante markt moet u ervoor zorgen dat uw merkbeleid verder gaat dan het communiceren van uw kern en merkwaarden. U moet ervoor zorgen dat uw doelgroep uw merk in al haar facetten tijdens de journey beleeft. Als u uw kern- en merkwaarden wilt vertalen naar de merkbeleving van uw klant, kunt u op onze ondersteuning rekenen.