Van dataverzameling naar beleidsvoering

De woorden ‘Digitale Revolutie’ zeggen het al: de markt verandert snel en wie daar niet op inspeelt, verliest bestaansrecht.
Dit dwingt elk bedrijf tot het nemen van een groot aantal maatregelen.
Organisaties willen weten wat het effect van die maatregelen op hun doelgroepen is.
Ons beleidsinstrument geeft deze inzichten en helpt organisaties tijdig te kunnen bijsturen.