Bij de meeste organisaties houdt Conversie-Optimalisatie, of CRO, tegenwoordig meer in dan enkel korte termijn optimalisatie voor websites. Zo analyseren veel organisaties uitgebreid het gebruikersgedrag en proberen ze zo de gebruikerservaring te verbeteren. Als gevolg worden CRO specialisten nu CXO specialisten of Customer Journey specialisten genoemd. Toch blijft de focus vooral liggen op het optimaliseren van de website en staat conversiedata vaak centraal. In dit artikel lees je 4 redenen waarom een Customer Journey Optimalisatie framework ook voor deze organisaties een aanvulling is.

1. Doelgroep staat centraal

Bij customer journey optimalisatie segmenteer je doelgroepen, achterhaal je hun favoriete touchpoints en breng je hun reismotieven in kaart. Met deze inzichten kom je tot hypotheses met maar één doel: het verbeteren van de reisbegeleiding per doelgroep. Conversiedata wordt niet als uitgangspunt gebruikt, maar als een van de ondersteunende databronnen in dit begeleidingsproces. Onze ervaring is dat als de reisbegeleiding goed is, de conversie vanzelf volgt.

2. Reisbegeleiding begint bij het selecteren van de juiste touchpoints

Hoewel er bij CRO rekening wordt gehouden met de herkomst van het verkeer, zijn CRO en online marketing (seo, sea) vaak ondergebracht bij verschillende afdelingen. Voor consumenten zijn deze touchpoints vaak onderdeel van één en dezelfde journey. Bij customer journey optimalisatie worden die touchpoints in dat geval in hetzelfde verbeterproces opgenomen. Alleen zo kun je de reisbegeleiding van begin tot eind voor elke doelgroep optimaliseren.

3. Werken met klantgerichte kpi’s is effectiever dan werken met conversieratio’s

Het is van belang te kunnen monitoren wat het effect van je maatregelen is op jouw doelgroepen. De meeste analytics software is hier onvoldoende op ingericht. Wij lossen dit op met een eigen, voor doelgroepen gebouwd, kpi dashboard.

4. Prioriteren van testen vanuit het belang voor je doelgroepen

Bij een testplan worden hypotheses geprioriteerd aan de hand van bijvoorbeeld de ICE methode (impact, confidence, evidence). Bij Customer Journey Optimalisatie doe je dit ook. Alleen kijk je niet naar de impact voor je website, maar naar de impact op de reisbegeleiding voor jouw doelgroep. Doordat je een klantgerichte aanpak kiest i.p.v. een transactionele, creëer je een grote meerwaarde voor je organisatie.

Wil je meer weten of een demonstratie van het dashboard aan de hand van een praktijkcase? Neem dan contact op.